3r eso: escollim itineraris

Durant els primers anys d’escolarització, la vida de nens i nenes, pares i mares, discorre tranquil·la, sense grans interrogants ni dilemes. A infantil i primària estan emparats d’alguna manera per un currículum escolar comú, però… què passa quan s’acosten els últims anys de l’ESO i nois i noies han de triar quina serà la seva professió en el futur? En aquest punt, l’orientació esdevé una responsabilitat compartida per tot el centre educatiu i en què també es potencia la participació d’altres agents clau: l’orientació ha de comptar amb la participació activa de l’alumne, la implicació de l’orientador, l’equip directiu i el professorat; l’acompanyament constant de la família. L’objectiu és aconseguir que els joves tinguin accés a una orientació de qualitat que els ajudi a prendre decisions informades sobre el seu futur.


A l’escola La Salle Figueres, els alumnes de tercer ESO han d’escollir quin itinerari voldran cursar a 4t ESO tenint en compte les seves habilitats, interessos i vocacions. Aquesta diversificació curricular els permet començar a enfocar els seus estudis postobligatoris sense determinar-los, els dona la possibilitat de conèixer-se millor a un mateix i explorar i potenciar les aptituds personals.


A l’escola, oferim tres itineraris:

Itinerari humanístic: filosofia, llatí, emprenedoria / economia i francès.

Itinerari científic: física i química, informàtica, biologia i ciències aplicades a l’activitat professional.

Itinerari tecnològic: física i química, tecnologia, informàtica i educació visual i plàstica.