Acadèmica: estudis internacionals

L’equip de professors presenten el programa d’Acadèmia (estudis duals) als alumnes de 2n eso.

Preparant estudiants per als nous reptes

Creat i desenvolupat per Academica Corporation, el Diploma Dual® és el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat que permet als alumnes obtenir dues titulacions simultànies: la pròpia del seu país i l’American High School Diploma. Quan finalitzen els seus estudis, els alumnes de l’Diploma Dual® aconsegueixen exactament la mateixa titulació que els estudiants nord-americans a l’acabar el High School, que està reconeguda en tots els estats i en totes les universitats del món.


Immersió lingüística, tecnològica i personal

Al costat de la notable millora del nivell d’anglès, el Diploma Dual® proporciona als alumnes un alt grau d’autonomia personal i una gran facilitat en el maneig de les noves tecnologies.


Com funciona?

Els alumnes de l’Diploma Dual® només han de cursar 6 assignatures per a obtenir la titulació americana. Els convenis internacionals assolits per Academica i l’excel·lència educativa de el programa permeten obtenir la màxima convalidació possible: 75% dels 24 crèdits necessaris per obtenir el American High School Diploma. D’aquestes 6 assignatures, 4 són del currículum obligatori i 2 de l’electiu, el que permet als alumnes cursar assignatures de gran interès que no estan en el currículum europeu i ofereixen un plus de motivació a l’estudiant ampliant el seu vocabulari en matèries que no treballarien en anglès: Fotografia Digital, Criminologia, Psicologia…


El Diploma Dual® es pot iniciar a 3r ESO, 4t ESO o 1r Batxillerat.