NOVETATS. Acollida matí 2020-21

ACOLLIDA MATÍ

L’escola ofereix aquest servei per ajudar a conciliar els horaris escolars amb els laborals de les famílies que ho necessitin. Aquest servei es duu a terme al gimnàs de l’escola on els alumnes que en fan ús realitzen diverses activitats amb les dues monitores que supervisen l’espai.


Condicions del servei

 • Horari del servei: de 7:45 a 9:00 h de dilluns a divendres.
 • Els alumnes poden arribar a l’hora que més els convingui dins d’aquest horari.
 • Al finalitzar el servei, a les 9:00, els alumnes van cap a les seves aules. Els alumnes de P3, P4 i P5 són acompanyats per les monitores fins a les seves aules on els espera la seva mestra..
 • Aquest servei va dirigit a alumnes d’Infantil i els primers cursos de Primària.
 • El servei s’iniciarà el primer dia de classe, 14 de setembre a les 7:45 del matí.
 • Es pot fer ús d’aquest servei un dia de forma esporàdica abonant la quantitat a l’entitat bancària i presentant el comprovant a les monitores. El preu és de 5,50 euros; entitat bancària: 0729780
 • El cost mensual de l’activitat és de 29,5€. Aquest import no és fraccionable en funció de l’hora  d’arribada al  servei.
 • Pels alumnes de primària i ESO l’escola també obre a les 7:45 del matí. Al pati hi ha un monitor/a que supervisa l’espai. Aquest és un servei que, degut a la situació sanitària de la pandèmia, recomanem fer-ne ús només en aquelles situacions excepcionals en que la família no pugui organitzar-se de cap manera. És un servei sense cost.

MESURES DE SEGURETAT CÒVID-19

 • Els alumnes seran acompanyats fins el gimnàs de l’escola per un sol adult que no podrà accedir a l’interior
 • L’adult i el nen/a accediran al Centre amb la mascareta i es rentaran les mans o se’ls dispensarà gel hidroalcohòlic .
 • A l’interior del gimnàs els nens/es mantindran sempre una distància de seguretat.
 • Els nens/es només podran fer servir “materials personals” per pintar, llegir… que hauran de portar de casa .
 • Els alumnes de Primària i ESO que, de forma excepcional, romanguin al pati abans de l’horari escolar hauran de fer ús en tot moment de la mascareta i romandre a l’interior de la zona del pati que li correspongui

Inscripcions:  Les famílies interessades han de formalitzar la inscripció omplint el full adjunt abans del 10 setembre.


Alumnes que faran ús esporàdic d’aquest servei: cal fer el pagament previ i portar el comprovant a les responsables de l’acollida. (Preu: 5,50 euros/dia)