CONGRATS! Entre les millors escoles a nivell nacional dins el programa Academica.

La Salle Figueres es consolida com una de les millors escoles a nivell nacional dins el programa Academica.

Diploma Dual® és el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat creat i desenvolupat per Academica Corporation, que permet als alumnes obtenir dos titulacions simultànies: la pròpia del seu país (el Batxillerat a Espanya, el Baccalauréat a França, l’Escola Secundària Superior a Itàlia …) i el American High School Diploma.

Al costat d’una lògica i notable millora del nivell de anglès, Diploma Dual® proporciona als estudiants un alt grau d’autonomia personal, de responsabilitat i de maduresa en el treball, i una gran facilitat en el maneig de les tecnologies més avançades d’aprenentatge digital.