Consell ciutadà d’infants

El Consell Ciutadà d’Infants de Figueres és un grup de nens i nenes de diferents instituts i escoles de tot Figueres que es reuneixen per aportar millores a la nostra ciutat. A les trobades, pensen, parlen i treballen propostes per a poder realitzar durant el curs…

Malgrat l’excepcionalitat del curs, els representants de la nostra escola s’han seguit reunint amb els companys i companyes d’altres centres.


En Pau i la Maria són els representants de Primària de la nostra escola. Gràcies per la bona feina que feu!