Escola Verda. Dia mundial del Medi Ambient.

Benvolguts i benvolgudes,

Aquesta crisi del COVID-19 ha suposat un greu impacte per la vida en general, la salut (sobretot), però també per l’economia, la cultura, la societat i el medi ambient. Amb aquesta crisi hem pogut observar clarament com amb el que fem individualment (l’egoisme, el consumisme, la degradació del medi ambient) podem afectar a tota la comunitat amb la què ens relacionem. Hem observat que cal combatre aquells elements que empobreixen la nostra societat, i el planeta en general; i que les Nacions Unides miren de millorar des del 2015 amb els Objectius pel Desenvolupament Sostenible (ODS).


En aquestes setmanes, nosaltres hem incorporat accions que ens poden ajudar a canviar socialment de forma positiva influint en aquests Objectius de Desenvolupament Sostenible. Hem compartit aprenentatges que ens han anat bé per suportar el confinament i la crisi, però que alhora poden ser útils per millorar la nostra relació amb el Planeta. Hem aprés a cuinar nous plats, a comprar en comerços de proximitat, a consumir estrictament el necessari, a valorar a les persones que cuiden de nosaltres, a vetllar per la salut de la comunitat,…


Des de la Comissió d’Escola Verda han organitzat activitats per les tres etapes i així celebrem aquest dia del Medi ambient.