Fulls informatius

Fulls informatius de l'escola

Descarrega els fulls informatius de cada trimestre per assabentar-te de tot el que fem a l'escola.

Memòria escolar 20_21

Downloaded 36 times.

Full informatiu Tercer Trimestre 21

Downloaded 70 times.

Full Informatiu 2n trimestre Març 2021

Downloaded 156 times.

Full informatiu Desembre 2020

Downloaded 251 times.