I Fira de la robòtica

L’escola La Salle Figueres consolida un projecte transversal amb aquesta matèria com a eix vertebrador de l’aprenentage i eina per aprendre a compartir coneixements. La Salle Figueres té implantada la robòtica a les tres etapes educatives, infantil, primària i secundària amb la col.laboració del Campus de la Universitat Ramon Llull (URL) de Barcelona La Salle i amb EduEnginy. La robòtica s’utilitza com a eina d’aprenentatge per treballar aspectes transversals com el treball cooperatiu, la presa de decisions i afavorir l’assoliment de valors com el companyerisme; a més, amb la robòtica, l’alumne se sent protagonista del seu aprenentatge ja que ha de prendre decisions fet que també afavoreix al desenvolupament de la creativitat.

A grans trets, els objectiu de la robòtica a són desenvolupar el pensament computacional entès com un mitjà de resolució de problemes, trobar una solució als reptes plantejats mitjançant el joc; desenvolupar el pensament creatiu, ja que al plantejar reptes i problemes als alumnes, fomentem en ells la creativitat i la innovació; treballar la percepció espai i temps sent conscients de la correlació d’accions.

Enguany, l’escola La Salle de Figueres organitza, dissabte 15 de febrer, la I Fira de la Robòtica oberta a tota la ciutat i comarca. El programa de la fira combina els tallers educatius organitzats per franges d’edat o coneixements i interessos dels nens i nenes interessats i una ponència sobre l’aplicació de la robòtica educativa, destinada a professors i professores dels diversos centres educatius i impartida per Elena Jurado. Per a poder inscriure’s a la fira cal fer-ho a abans del dia 8 de febrer accedint aquí o utilitzant el QR del cartell.

Programa:

10h PONÈNCIA AMB ELENA JURADO (professora d´Robòtica Educativa i Electrònica Aplicada i investigadora de La Salle Campus Barcelona) AL TEATRE DE L’ESCOLA “LA ROBÒTICA EDUCATIVA”

11h INICI DELS TALLERS o LEGO WEEDO o LEGO MINDSTORMS o IMPRESSORES 3D o ARDUINO

13h CLOENDA DE LA FIRA
Els tallers s’adequaran al nivell dels interessats amb la possibilitat de fer un parell de grup per taller; nivell inicial i nivell avançat.