AMPLIACIÓ DE TERMINI. Llibres de text 2020-21

L’escola posa a la vostra disposició la botiga on line per comprar llibres de text i llicències digitals del material virtual. Els alumnes es trobaran els seus llibres a classe el primer dia d’escola.


Adquirir els llibres al col·legi permet la comoditat de la família en el fet que no s’ha de preocupar per la dificultat que suposa anar a buscar els llibres en diferents llocs o estar pendent del llibre que s’ha exhaurit. Així, l’alumne troba els llibres a sobre la seva taula de l’aula el primer dia de classe. També cal saber que el petit marge que genera la venda de llibres s’inverteix en millores en la infraestructura del centre i en conseqüència reverteix en tots els alumnes, els seus fills/es. Tots els llibres tenen un 5% de descompte.


Botiga virtual per reservar i pagar els llibres de text

L’adquisició dels llibres es realitza a través de la botiga virtual que és accessible des de la pàgina web de l’escola. No caldrà venir a l’escola a fer cap tràmit, tot i que restarem a la seva disposició en cas de necessitat tots els matins laborables de 9:00 a 13:00 h tant el mes de juliol com l’agost. La botiga es posarà en funcionament el dia 15 de juliol i es tancarà el dia 25  d’agost. Durant aquest període s’hauran de reservar i pagar els llibres pel curs 20-21. S’haurà de fer el pagament amb tarja de crèdit.

FES LA TEVA COMANDA


PRIMÀRIA

El 6 de juliol de 2020 es cobrarà per rebut bancari el material de col·legi tal com consta al full de llibres. Pel que fa als llibres de text, la relació dels quals tenen en el full que acompanya aquesta carta, cal reservar-los a través de la botiga online accessible des de la pàgina web de l’escola. No caldrà venir a l’escola a fer cap tràmit, tot i que restarem a la seva disposició en cas de necessitat tots els matins laborables de 9:00 a 13:00 h tant el mes de juliol com l’agost. S’haurà de fer el pagament amb tarja de crèdit. . Trobaran més informació a la fitxa dels llibres.


SECUNDÀRIA

Totes les matèries tenen llibre digital excepte religió i informàtica. Les matèries de català, castellà, matemàtiques, plàstica i tecnologia, amb el preu del llibre en paper hi ha inclòs la llicència digital. Així mateix hi ha matèries que només tenen llicència digital amb l’objectiu d’abaratir el cost total. Tots els alumnes han de tenir llibres en format paper i digitals obligatòriament tal com consta en el full adjunt de la relació de llibres.

Cal tenir en compte que, adquirint els llibres a través de l’escola, amb el preu del paper inclou la llicència digital. Adquirint els llibres fora de l’escola, cal comprar la llicència digital a La Salle per tal que sigui compatible amb Sallenet. Els preus de les llicències sense llibre de paper són diferents segons les editorials. Així, les llicències de Santillana tenen un cost de 14,00 € cadascuna, Oxford 15,50 €, Casals 20,00 €, MCW 18,15 €, Text 14,50 €. Trobaran tota la informació al full dels llibres adjunt.

Els llibres marcats amb una “X” cal adquirir-los anualment donat que són material fungible, així com totes les llicències digitals.