Preinscripció 22 – 23

Adjuntem el nombre de places escolars per centre i curs.

Llista ordenada segons les puntuacions de les sol·licituds.