Pastoral

Una proposta de Valors. La Comunitat Educativa estimula l’alumnat perquè adopti una actitud positiva, lliure i decidida davant els nostres valors: responsabilitat, creativitat, justícia, convivència, interioritat i transcendència.

L’objectiu principal del departament de Pastoral és acompanyar els alumnes en la participació activa dels valors de solidaritat, interioritat, transcendència i responsabilitat.

El Departament de Pastoral està format per un grup de professors de les diferents etapes i cicles del col·legi. Des d’aquest departament s’elabora una programació tenint en compte el caràcter propi i la línia evangelitzadora marcada per La Salle Catalunya.

Treball de la interioritat

L’equip de pastoral  vetlla  per dinamitzar i oferir als professors i als alumnes materials per treballar els temps litúrgics, la reflexió del matí, les celebracions durant el curs, la setmana solidària o les campanyes de solidaritat i convivències.

Activitats

La programació de les activitats pastorals de l’escola s’estructura a partir de les orientacions donades des de l’equip d’animació pastoral del districte, que proposa anualment un valor a treballar, sobre el qual s’articulen els diferents objectius i activitats pastorals com ara:

  • Els cinc minuts de reflexió del matí.
  • Les jornades de convivència les trobades entre les diferents escoles de La Salle.
  • Les celebracions de Nadal i Pasqua
  • Les campanyes de solidàries.
  •  Activitats encaminades a l’educació de la interioritat (projecte HARA).

Amb la finalitat de créixer com a educadors lasal·lians participem de diferents trobades en les quals podem compartir i créixer com a tals. Aquestes trobades estan organitzades bé pel sector de Catalunya, bé per la mateixa escola.

La Fundació Comtal és una organització no lucrativa que treballa a Catalunya, des de l’any 1994, perquè els infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat, així com les seves famílies, tinguin oportunitats de futur.

La Fundació PROIDE (PROmoció i DEsenvolupament) va néixer l’any 1992 després de 10 anys de treballs en camps de solidaritat a l’Àfrica amb l’objectiu de garantir el dret a l’educació a Àfrica i Amèrica Llatina i promoure una educació transformadora a Catalunya.

Activitats 2020-21

Aquest any, més que mai, des de La Salle Figueres ens hem volcat en la Campanya de Nadal amb l’objectiu d’ajudar el Banc d’Aliments de la nostra comarca i també a la Fundació Comtal, entitat de La Salle que treballa per la igualtat de drets en l’àmbit educatiu dels nens i nenes vulnerables. La Campanya Solidària ha suposat un exercici de solidaritat de la nostra Comunitat Educativa i a la vegada un aprenentatge per a tots els nostres alumnes.

Les imatges i les xifres parlen clar: SOM UNA ESCOLA SOLIDÀRIA gràcies a vosaltres!

ACTIVITATS HARA

Durant el primer trimestre, s'han portat a terme diferents activitats HARA que complementen l'educació emocional dels alumnes. Destaquem l'activitat nadalenca HARA que han fet tots els alumnes de l'escola. Podeu veure les imatges a l'Instagarm de l'escola amb el hastag

#LaSalleFigueresPastoral.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website