Oferta educativa

Educació primària

L’Educació Primària comprèn sis cursos acadèmics que van des dels 6 als 12 anys. Durant aquesta etapa, l’escola esdevé escenari d’aprenentatge, de relacions i de descoberta. Es desenvolupen les capacitats individuals i motrius, d’equilibri personal i de relació. Es treballen les competències bàsiques, els elements culturals i socials, l’expressió oral, la lectura, l’escriptura i el càlcul matemàtic.

Amb un estil pedagògic centrat en l’alumne

Tenint cura del seu desenvolupament humà i intel·lectual, seguint el currículum marcat pel Departament d’Educació de la Generalitat però amb una atenció especial a la diversitat. El treball cooperatiu i en grup és prioritari. La proximitat de cada un dels educadors, amb la tutoria individual i en grup, amb els alumnes, permet incidir eficaçment en les característiques i situacions personals.

Programes pedagògics propis de Primària

El programa Programa Destí es desenvolupa per estimular i desenvolupar les intel·ligències de l’alumnat: interiorització de les capacitats cognitives, intel·ligència vertical i intel·ligència lateral o creativitat.

Projecte Lector

Programa de lectura eficaç per desenvolupar les capacitats lectores, la motivació i el gust per la lectura.

Projecte HARA

Educació per a la interioritat, per aprendre a respirar i a relaxar-nos, a ser reflexius i a guanyar en dimensió simbòlica.

Aprenentatge cooperatiu

Preparem els i les alumnes per treballar en equip de forma col·laborativa, potenciant els talents individuals de cadascú perquè aprenguin que, junts, poden aconseguir millors resultats.

Science project i PAC

Amb l’objectiu d’exposar els alumnes a l’anglès durant el màxim de temps possible, una matèria no lingüística es fa en aquesta llengua. A més comptem amb els auxiliars de conversa nadius que fan present els idiomes estrangers a l’escola, tant en anglès com en francès.