Educació primària

L’Educació Primària comprèn sis cursos acadèmics que van des dels 6 als 12 anys. Durant aquesta etapa, l’escola esdevé escenari d’aprenentatge, de relacions i de descoberta. Es desenvolupen les capacitats individuals i motrius, d’equilibri personal i de relació. Es treballen les competències bàsiques, els elements culturals i socials, l’expressió oral, la lectura, l’escriptura i el càlcul matemàtic.

Amb un estil pedagògic centrat en l’alumne

Tenint cura del seu desenvolupament humà i intel·lectual, seguint el currículum marcat pel Departament d’Educació de la Generalitat però amb una atenció especial a la diversitat. El treball cooperatiu i en grup és prioritari. La proximitat de cada un dels educadors, amb la tutoria individual i en grup, amb els alumnes, permet incidir eficaçment en les característiques i situacions personals.

Moments d’aprenentatge NCA a Educació Primària

 • Acollida
  És l’àmbit d’experiència que prepara l’alumne per al futur.
 • Seminari
  És l’àmbit on es produeix la trobada entre persona i coneixement, on cap el contingut curricular. És l’espai del SABER.
 • Taller
  És l’àmbit en el qual l’alumne es construeix a ell mateix i és protagonista del seu aprenentatge. És l’espai del SER.
 • Projecte
  És l’àmbit on els alumnes treballen transversalment tots els principis NCA, aprenent de l’experiència. És l’espai del FER.
 • Tancament
  És el moment de l’avaluació, la reflexió i la celebració del que s’ha viscut.

Projectes propis de Primària

Aprenentatge cooperatiu

Preparem els i les alumnes per treballar en equip de forma col·laborativa, potenciant els talents individuals de cadascú perquè aprenguin que, junts, poden aconseguir millors resultats.

Science project i PAC

Amb l’objectiu d’exposar els alumnes a l’anglès durant el màxim de temps possible, una matèria no lingüística es fa en aquesta llengua. A més comptem amb els auxiliars de conversa nadius que fan present els idiomes estrangers a l’escola, tant en anglès com en francès.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website