Procés de preinscripció

Més informació a https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/index.html

INFORME OFERTA EDUCATIVA

Llista amb la puntuació definitiva (Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació definitiva)

Número de desempat per a la preinscripció escolar per al curs 2024-2025 a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud:

81801

Llista de sol·licituds de preinscripció de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria, ordenada tenint en compte les puntuacions.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website