NOVETATS. Acollida matinal

L’escola ofereix aquest servei per ajudar a conciliar els horaris escolars amb els laborals de les famílies que ho necessitin.

Aquest servei es porta a terme al menjador de l’escola on els alumnes que en fan ús realitzen diverses activitats amb les dues monitores que supervisen l’espai.

Condicions del servei

Horari del servei: de 7:45 a 9:00 h de dilluns a divendres.

Els alumnes poden arribar a l’hora que més els convingui dins d’aquest horari.

Al finalitzar el servei, a les 9:00, els alumnes van cap a les seves aules. Els alumnes de P3, P4 i P5 són acompanyats per les monitores fins a les seves aules on els espera la seva mestra..

Aquest servei va dirigit a alumnes d’Infantil i els primers cursos de Primària.

El servei s’iniciarà el primer dia de classe.

Es pot fer ús d’aquest servei un dia de forma esporàdica abonant la quantitat de 6 € i entergant el comprovant a les monitores:

El cost mensual de l’activitat és de 30€. Aquest import no és fraccionable en funció de l’hora d’arribada al servei.

Pels alumnes de primària i ESO l’escola també obre a les 7:45 del matí. Al pati hi ha un monitor/a que supervisa l’espai. El pati de l’escola estarà dividit amb zones per cada curs. És un servei sense cost.

MESURES DE SEGURETAT CÒVID-19

Els alumnes seran acompanyats fins al menjador de l’escola per un sol adult que no podrà accedir a l’interior

L’adult i el nen/a accediran al Centre amb la mascareta.

Els alumnes de Primària i ESO que romanguin al pati abans de l’horari escolar hauran de fer ús en tot moment de la mascareta i romandre a l’interior de la zona del pati que li correspongui

Inscripcions: Les famílies interessades en l’acollida matinal han de formalitzar la inscripció omplint el full adjunt abans del 6 de setembre i enviar-lo a l’administració de l’escola. extraescolars@figueres.lasalle.cat